จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 ส.ค.66 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง นันทิชชา ชาลีเครือ รอง สว.ฯ รรท.สว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.(กฝว.) นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ กับจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานี บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด กวาดพื้น เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกต้นไม้ ทาสีฟุตบาท เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการรวมความสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร