จิตอาสาพัฒนา วัดหนองแกใหม่

วันที่ 26 มิ.ย.66 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ พ.ต.ต.ปรุฬห์ อินทอง ผบ.ร้อยฯ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดฯ และนักเรียนนายสิบตำรวจ รวม 41 นาย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดหนองแกใหม่ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบ ณ วัดหนองแกใหม่ ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี