การเลือกตำแหน่ง นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 26 มิ.ย.66 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช ผกก.3ฯ ประธานกรรมการ เลือกตำแหน่งนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 2/2564 และ พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ พรมจันทร์ รอง ผกก.3ฯ รองประธานกรมการและคณะกรรมการ ได้ดำเนินการเลือกตำแหน่ง เพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ณ ห้องประชุม ฤกษ์ เถาถวิล กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. ค่ายพระยอดเมืองขวาง