โครงการ “ทำดี มีรางวัล” ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันที่ 15 พ.ค.2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. มอบรางวัลให้แก่ ส.ต.อ.กฤษฎา ตาทิพย์ ผบ.หมู่ กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.( กองร้อยที่ 3) ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามโครงการ “ทำดี มีรางวัล” ประจำเดือน พฤษภาคม 2566