มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด ประจำปี 2566

วันที่ 15 พ.ค.66 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธี มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด ประจำปี 2566 จำนวน 66 ทุน (126,000 บาท) ดังนี้
1.ระดับอนุบาล จำนวน 14 ทุน (ทุนละ 1,000 บาท)
2.ระดับประถมศึกษา จำนวน 14 ทุน (ทุนละ 1,500 บาท)
3.ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน 23 ทุน (ทุนละ 2,000 บาท)
4. ระดับอุดมศึกษา/ปวส. จำนวน 15 ทุน (ทุนละ 3,000 บาท)