พิธีอ่านสาร ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 3 พ.ค.66 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธีอ่านสาร พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบ ปีที่ 70 ณ ลานรวมพล กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. และ ในเวลา 09.00 – 12.00 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาหน่วย (ลอกคลองระบายน้ำ)