พิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด

วันที่ 25 เม.ย.66 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร และ แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน ตามคำสั่ง บช.ตชด. ที่ 65/2566 ลง 17 ก.พ.66, 141/2566 ลง 30 มี.ค.66 และ 148/2566 ลง 3 เม.ย.66 จำนวน 13 นาย ณ ลานรวมพล กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.