จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 31 มี.ค.66 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ พ.ต.ต.สงกรานต์ แสนแก้ว ผบ.ร้อยฯ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน 10 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันทำความสะอาด เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน นำหลาย ๆ หลักการมาปรับใช้เพื่อมุ่งสู่เกษตรธรรมชาติที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด เน้นการปรับปรุงดินให้มีพลังงานในการเพาะปลูกเหมือนกับดินในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติโดยนำ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด