พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร กดต. รุ่นที่ 13

วันที่ 8 มี.ค.67 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปี ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รุ่นที่ 13) มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 80 นาย ณ หอประชุม ฤกษ์ เถาถวิล กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. ค่ายพระยอดเมืองขวาง