ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดของข้าราชการตำรวจ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.

วันที่ 14 มี.ค.67 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. สั่งการให้งาน ธกวส.และกองร้อยที่ 1 (หมวดพยาบาล) ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะข้าราชการตำรวจในสังกัด / ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติดในข้าราชการตำรวจฯแต่อย่างใด