ผู้บังคับการฝึกพิเศษ ตรวจเยี่ยมหน่วย กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.

วันที่ 28 ก.พ.67 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม ผบก.กฝ.บช.ตชด. เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติในการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ

โดยมี พ.ต.อ.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. และข้าราชการการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ