การฝึกประจำสัปดาห์ บุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน

วันที่ 8 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. คณะครูฝึก กองร้อยที่ 2 ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ให้แก่ข้าราชการตำรวจ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ในการปฏิบัติงานของตำรวจ