จิตอาสาภัยพิบัติ บรรจุกระสอบทราย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน ณ ท่ากอไผ่ อำเภอวารินชำราบ

วันที่ 9 ต.ค.66 เวลา 13.00 น. กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับการประสานจาก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี ขอรับการสนับสนุนชุดจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ บรรจุกระสอบทราย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน ณ ท่ากอไผ่ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พ.ต.ต.สงกรานต์  แสนแก้ว หัวหน้าชุดจิตอาสาภัยพิบัติ พร้อมด้วยกำลังพลรวม 12  นาย  ร่วมกับกำลังพลทหารจาก มทบ.22 อุบลราชธานี ร่วมกันบรรจุกระสอบทราย ในครั้งนี้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย