จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2566

วันที่ 24 ก.ย.66 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ ร.ต.อ.เสกสรรค์ สว่างวงษ์ ผบ.มว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด จำนวน 10 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2566 ณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ข้าราชการตำรวจและนักศึกษาวิชาทหาร ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริจาคเลือด และปลูกต้นไม้ บริเวณโรงพยาบาล