จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิ.ย.66 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ธนิษฐา ศรีบุญ สว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.(ผงป.) นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดฯ จำนวน 10 นาย เข้าร่วมกับทางจังหวัดอุบลราชธานี ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ภายในกิจกรรมมีการปรับภูมิทัศน์ พื้นที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทำความสะอาด กวาดพื้น เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการรวมความสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์