โครงการ “ทำดี มีรางวัล” ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันที่ 10 มี.ค.2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. มอบรางวัลให้แก่ ร.ต.ต.ไพสิฐ โพธิ์ศรี รอง สว.(ป.) กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.(กง.กบ.) ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามโครงการ “ทำดี มีรางวัล” ประจำเดือน มีนาคม 2566