พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร กดต. รุ่นที่ 12

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปี ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รุ่นที่ 12) ณ หอประชุม ฤกษ์ เถาถวิล กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. ค่ายพระยอดเมืองขวาง