โครงการ “ทำดี มีรางวัล” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 28 ก.พ.2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. มอบรางวัลให้แก่ ร.ต.อ.หญิงนันทิชชา ชาลีเครือ รอง สว.ฯ รรท.สว.กก.๓ บก.กฝบช.ตชด.(กฝว.) ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามโครงการ “ทำดี มีรางวัล” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566