ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรือนแถวชั้นประทวน ถึงรองสารวัตร ขนาด 10 คูหา จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวและบ้านแฝ

ดาวน์โหลดไฟล์