พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการตำรวจ

วันที่ 9 ต.ค.66 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน เป็น สิบตำรวจเอก ตามคำสั่ง บช.ตชด. ที่ 348/2566 ลง 28 ก.ย.66 จำนวน 7 นาย ณ ห้องประชุม สุชาติ อุไรเลิศ